Wiadomości http://bip.pinbjaroslaw.pl pl-PL Ogłoszenie o przekazaniu samochodu Wed, 04 Aug 2021 12:13:08 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-319 ... Dostawa samochodu osobowego Thu, 01 Jul 2021 12:39:40 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-318 Jarosław, 18.06. 2021 r. PINB.26.1.2021   ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 6, zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup samochodu osobowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w...... Strona główna www Fri, 02 Apr 2021 10:47:57 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-302 ... Deklaracja dostepności Fri, 02 Apr 2021 10:37:27 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-302 Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego za rok 2021 plik w formacie .PDF... Praca urzędu w czasie pandemii COVID-19 od 25 maja 2020 r. Wed, 22 Jul 2020 10:33:54 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-22 ... Praca urzędu w czasie pandemii COVID-19 Tue, 02 Jun 2020 14:05:10 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-22 ... Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wed, 15 May 2019 09:33:33 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-315 ... Roczne sprawozdania finansowe Tue, 14 May 2019 11:31:43 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-310 ... Majątek PINB w Jarosławiu Tue, 14 May 2019 10:18:24 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-309 ... Starostwo powiatu Fri, 26 Jan 2018 11:12:03 +0100 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-6 ... Kierownictwo Urzędu Fri, 26 Jan 2018 11:07:28 +0100 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-42 ... Redaktor Biuletynu Informacji Publicznej PINB Jarosław Wed, 16 Mar 2016 10:19:19 +0100 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-152 ... Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sun, 07 Sep 2008 09:18:14 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-283 ... Opłaty Skarbowe Fri, 15 Aug 2008 17:56:47 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-12 ... Regulamin Mon, 07 Jul 2008 07:29:04 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-9 ... Linki do urzędów Tue, 01 Jul 2008 09:30:18 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-305 ... Linki Mon, 23 Jun 2008 14:50:02 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-294 ... Kontrole Wed, 18 Jun 2008 11:46:58 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-299 ... Skargi,wnioski i załatwienie spraw Tue, 17 Jun 2008 13:37:47 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-19 ... Rejestry, ewidencje, archiwa Tue, 17 Jun 2008 12:47:33 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-287 ... Status prawny Tue, 17 Jun 2008 12:10:42 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-300 ... Tryb dzialania Tue, 17 Jun 2008 10:06:13 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-263 ... Komunikaty Tue, 17 Jun 2008 09:37:04 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-22 ... Informacje Nieudostępnione Tue, 17 Jun 2008 09:34:37 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-23 ... Dokumenty do pobrania Mon, 16 Jun 2008 11:16:01 +0200 http://bip.pinbjaroslaw.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-298 ...