Powiatowy Inspektorat działa na podstawie:

1.       Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006r. Nr 156, poz. 1118),

2.       Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881),

3.       Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności  (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.,  

4.       Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80 poz. 872),

5.       Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o przepisach wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 r. Nr 133, poz. 996),

6.       Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668),

7.       Ustawa z dnia 24 pażdziernika 1974 r. Prawo Budowlane z roku 1974( Dz. U. z dnia 30 października 1974 r.)

8.       Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Jarosawiu.

Realizuje ponadto inne zadania nałożone przepisami ustaw szczególnych i aktów wydanych w celu ich wykonawstwa.

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2008-06-16
Publikujący -