Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Informacja publiczna która nie została udostepniona w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. Nr 112, poz. 1198/, jest udostępniana na wniosek

Udostępnieniu podlegają, w zakresie dotyczącym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Jarosławiu,  informacje o:
a) zamierzeniach Inspektoratu,
b) programach w zakresie realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,
c) statusie prawnym,
d) organizacji,
e) przedmiocie działalności i kompetencjach,
f) osobach sprawujących w Inspektoracie funkcje i ich kompetencjach,
g) majątku, którym dysponuje Inspektorat,
h) zasadach funkcjonowania Inspektoratu, w tym o:
- trybie jego działania,
- sposobach przyjmowania i załatwiania spraw,
- stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,
- prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,
i) danych publicznych w tym
- treść i postać dokumentów urzędowych (w szczególności treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli, wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających),
- stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

Udostępnianiu nie podlegają:
• dane osobowe,
• informacje niejawne,
• tajemnice chronione ustawowo,
• informacje chronione ze względu na:
- prywatność osoby fizycznej,
- tajemnicę przedsiębiorcy (z wyjątkiem informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji), chyba że osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w wyżej wymienionym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższy jednak niź 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2007-01-30
Publikujący -
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiuul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław tel. (016) 624-26-77 email: pinbjaroslaw@op.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 19:24:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.