Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Komunikat Nr 2

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie zagrożenia "koronawirusem ".

Szanowni Państwo

W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń związanych z koronawirusem SARS-CoV- 2 uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 r. uruchamiamy procedury dotyczące przyjęć klientów w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Jednocześnie w dalszym ciągu zachęcamy do załatwiania swoich spraw bez konieczności osobistej wizyty w Inspektoracie. korzystając z kontaktu telefonicznego lub pisemnego (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub komunikacji elektronicznej):

>     tel. 16 624 26 78, fax 16 624 26 79

>     mail: pinbjaroslaw@op.pl

>     ePUAP - skrytka ESP posiadająca adres: /PINBJaroslaw/SkrytkaESP

Klientów załatwiających sprawy w Inspektoracie prosimy o dostosowanie się do zasad bezpieczeństwa zdrowotnego, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych prosimy o nieprzychodzenie do Inspektoratu i przełożenie wizyty na inny termin.

Zasady przyjęć w Inspektoracie

1.    Wizyty interesantów umawiamy telefonicznie ( 16 624 26 78 ) na konkretny dzień i godzinę. Podczas rozmowy prosimy
o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania.

2.    Na umówione spotkanie zapraszamy Państwa osobiście, nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godziną. Umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się wyłącznie pełnomocnik.

3.    Czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień.

4.    Prosimy o zakrywanie ust i nosa podczas całej wizyty w Inspektoracie maseczką lub przyłbicą, dezynfekcje rąk płynem odkażającym z dozownika. Osoby, które się nie zastosują do naszej prośby, nie zostaną wpuszczone do siedziby inspektoratu.

5.    Po wejściu do budynku proszę przywołać telefonicznie (tel. 16 624 26 78) pracownika i zgłoszenie mu celu swojej wizyty.

6.    Prosimy o zabranie ze sobą na spotkanie własnego długopisu.

 

WAŻNE!

 

·      osób nieumówionych nie przyjmujemy,

·      decyzję o przyjęciu klienta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie,

·      przyjmujemy interesantów wyłącznie w celu udostępnienia akt sprawy oraz osób wezwanych do osobistego dokonania czynności urzędowych; wyjaśnienia dotyczące prowadzonych spraw będą udzielane jedynie telefonicznie, pisemnie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

·     umożliwiamy wizytę w Inspektoracie tylko osobom zdrowym, bez jakichkolwiek objawów choroby, w tym szczególnie bez: kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni, duszności,

·      nie przyjmiemy na spotkanie w Inspektoracie osoby, która przebywa na co dzień z innymi osobami podlegającymi kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, bądź w dniach poprzedzających wizytę w Inspektoracie miała kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2 - w takim przypadku prosimy wyłącznie o kontakt telefoniczny.

 

 

Procedury te będą obowiązywały do odwołania

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2020-06-02
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-06-02 13:49
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-07-22 10:33
 K o m u n i k a t
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
w sprawie funkcjonowania Urzędu w okresie rozprzestrzeniania się "koronawirusa ".
 
Szanowni Państwo
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się procedury w sprawie przyjmowania klientów w siedzibie Urzędu:
 • wyłączamy z dniem 23 marca 2020 r. bezpośrednią obsługę klientów oraz możliwość umawiania się
  w siedzibie urzędu,
 • w sytuacjach, w których jest to konieczne, prosimy o wyłączny kontakt telefoniczny lub pisemny
   (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub komunikacji  elektronicznej).
 • tel.          16 624 26 78
 • e-mail:    pinbjaroslaw@op.pl
 • EPUAP - skrytka ESP posiadająca adres:
                  /PINBJaroslaw/SkrytkaESP
Procedury te będą obowiązywały do odwołania
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2020-03-23
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-03-24 09:56
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2020-06-02 14:05

1.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71 poz. 649), właściciel, użytkownik wieczysty, lub zarządca nieruchomości, (obiektu, urządzenia bud. zawierającego azbest) obowiązany przeprowadzić kontrolę stanu tych wyrobów  w terminach wynikających ze oceny stanu tych wyrobów. W myśl § 4 ust. 3 cyt. rozporządzenia, podmioty ww. przechowują 1 egz. oceny, drugi zaś przekazują w terminie 30 dni organowi nadzoru budowlanego.
2. użytkowanie wyrobów i instalacji zawierających azbest dopuszcza się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032r. Wymaga ono ponadto spełniania następujących warunków: sporządzenia inwentaryzacji instalacji i urządzeń zawierających azbest, przygotowania ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, oznakowania wyrobów i pomieszczeń wg. obowiązującego znaku graficznego, w przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeń, zużycia się wyrobów zaplanowanie usunięcia wyrobów oraz oczyszczenia pomieszczeń z pyłu, w przypadku podjęcia decyzji o usunięciu z obiektów wyrobów zgłoszenie tego faktu organowi nadzoru budowlanego i okręgowemu inspektorowi pracy, po zakończeniu demontażu wyrobów i otrzymaniu od wykonawcy oświadczenia o prawidłowym wykonawstwie robót, przechowywanie przez właściciela takiego oświadczenia przez okres 5 lat.


        Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o obowiązku przeprowadzenia kontroli okresowej w terminie do 31 maja 2008r., zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.).  Przedmiotem powyższej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). 

 Kontrole okresowe powinny być dokonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane i legitymujące się członkostwem we właściwej izbie samorządu zawodowego. Kontrole przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim. Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych.

Osoba dokonująca powyższej kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli. W przypadku stwierdzenia podczas przeprowadzania kontroli okresowej nieprawidłowości, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem osoba dokonująca tej kontroli obowiązana jest do niezwłocznego przesłania kopii tego protokołu do właściwego organu nadzoru budowlanego, a właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu są obowiązani do natychmiastowego usunięcia tych uszkodzeń lub braków.

                Informuję, że nieprzestrzeganie powyższych obowiązków skutkuje sankcjami karnymi przewidzianymi w ustawie Prawo budowlane

Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiu
WytworzyłJarosław PINB - Użytkownik BIP2007-01-27
Publikujący -
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jarosławiuul. Poniatowskiego 6, 37-500 Jarosław tel. (016) 624-26-77 email: pinbjaroslaw@op.pl
Wygenerowano: 18 czerwca 2024r. 21:00:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.